TranerTranerne har tilbragt vinteren i Sydeuropa og Nordafrika, og i det tidlige forår samles de i tusindevis ved Hornborgasjöen i Sverige inden de flyver til ynglepladserne i bl.a. Midt- og Nordsverige.

Back